Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de installatie van gastellers en energiepremies.

Indiener(s)
Isabelle Emmery
aan
Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid (Vragen nr 786)

 
Datum ontvangst: 02/04/2009 Datum publicatie: 15/04/2009 Referentie: B.Q.R. 51 (08/09), Blz. 84
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 08/09 Datum antwoord: 15/04/2009 Referentie: B.Q.R. 51 (08/09), Blz. 84
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/03/2009 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/04/2009 Ontvankelijk p.m.
15/05/2009 Antwoord Evelyne Huytebroeck B.Q.R. 51 (08/09) 84
 
Vraag