Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de uitspraken van de Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom over het tekort aan manschappen in de Brusselse politiezones.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 41)

 
Datum ontvangst: 11/01/2010 Datum publicatie: 04/02/2010 Referentie: B.I.V. 44 (09/10), Blz. 14
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 09/10 Datum antwoord: 04/02/2010 Referentie: B.I.V. 44 (09/10), Blz. 15
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/01/2010 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/01/2010 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/02/2010 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 44 (09/10) 15
04/02/2010 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 44 (09/10) 15
04/02/2010 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 44 (09/10) 17