Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het gebrek aan openbare rapporten over de economische dienstreizen.

Indiener(s)
Ahmed Mouhssin
aan
Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel (Vragen nr 34)

 
Datum ontvangst: 15/03/2010 Datum publicatie: 31/03/2010 Referentie: B.I.V. 66 (09/10), Blz. 59
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 09/10 Datum antwoord: 31/03/2010 Referentie: B.I.V. 66 (09/10), Blz. 60
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/03/2010 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/03/2010 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/03/2010 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
31/03/2010 Ontwikkeling Ahmed Mouhssin B.I.V. 66 (09/10) 60
31/03/2010 Antwoord Benoît Cerexhe B.I.V. 66 (09/10) 60
31/03/2010 Repliek Ahmed Mouhssin B.I.V. 66 (09/10) 61