Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de oninvorderbaarverklaring van de terugbetaling van kapitaal- en interestlasten.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 73)

 
Datum ontvangst: 19/01/2010 Datum publicatie: 15/03/2010 Referentie: B.Q.R. 5 (09/10), Blz. 40
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 09/10 Datum antwoord: 15/03/2010 Referentie: B.Q.R. 5 (09/10), Blz. 40
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/01/2010 Ontvankelijk p.m.
15/03/2010 Antwoord Charles Picqué B.Q.R. 5 (09/10) 40
 
Vraag