Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de dringende maatregelen in verband met het menselijk drama van een vijftigtal Slovaakse burgers in Sint-Joost-Ten-Node.

Indiener(s)
Ahmed Mouhssin
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 177)

 
Datum ontvangst: 20/07/2010 Datum publicatie: 15/09/2010 Referentie: B.Q.R. 10 (09/10), Blz. 21
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 09/10 Datum antwoord: 15/10/2010 Referentie: B.Q.R. 10 (09/10), Blz. 33
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/07/2010 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/07/2010 Ontvankelijk p.m.
15/10/2010 Antwoord Charles Picqué B.Q.R. 10 (09/10) 33
 
Vraag