Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de omzetting van richtlijn 2009/43/EG betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap.

Indiener(s)
Ahmed Mouhssin
aan
Jean-Luc Vanraes, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen (Vragen nr 43)

 
Datum ontvangst: 07/12/2011 Datum publicatie: 18/01/2012 Referentie: B.I.V. 35 (11/12), Blz. 4
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 11/12 Datum antwoord: 18/01/2012 Referentie: B.I.V. 35 (11/12), Blz. 5
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/12/2011 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/12/2011 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/01/2012 Ontwikkeling Ahmed Mouhssin B.I.V. 35 (11/12) 4
18/01/2012 Antwoord Guy Vanhengel B.I.V. 35 (11/12) 5
18/01/2012 Repliek Ahmed Mouhssin B.I.V. 35 (11/12) 7