Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de conclusies van de proefprojecten in de strijd tegen de discriminatie in het Brussels lokaal openbaar ambt.

Indiener(s)
Ahmed Mouhssin
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 217)

 
Datum ontvangst: 16/01/2012 Datum publicatie: 09/02/2012 Referentie: B.I.V. 51 (11/12), Blz. 12
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 11/12 Datum antwoord: 09/02/2012 Referentie: B.I.V. 51 (11/12), Blz. 13
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/01/2012 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/01/2012 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/02/2012 Ontwikkeling Ahmed Mouhssin B.I.V. 51 (11/12) 12
09/02/2012 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 51 (11/12) 13
09/02/2012 Repliek Ahmed Mouhssin B.I.V. 51 (11/12) 14