Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde Interpellatie betreffende de aanpak van de spijbelproblematiek.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 526)

 
Datum ontvangst: 16/04/2012 Datum publicatie: 26/04/2012 Referentie: B.I.V. 85 (11/12), Blz. 23
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 11/12 Datum antwoord: 26/04/2012 Referentie: B.I.V. 85 (11/12), Blz. 27
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/04/2012 Mondelingse vraag omgevormd tot interpellatie Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/04/2012 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/04/2012 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/04/2012 Voornaamste interpellatie Barbara Trachte B.I.V. 85 (11/12) 23
26/04/2012 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 85 (11/12) 24
26/04/2012 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 85 (11/12) 27
26/04/2012 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 85 (11/12) 31