Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de samenwerking tussen het bestuur van het Brussels Gewest en de Staatsveiligheid in de strijd tegen de proliferatie van kernwapens.

Indiener(s)
Ahmed Mouhssin
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen (Vragen nr 7)

 
Datum ontvangst: 28/05/2012 Datum publicatie: 27/06/2012 Referentie: B.I.V. 111 (11/12), Blz. 6
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 11/12 Datum antwoord: 27/06/2012 Referentie: B.I.V. 111 (11/12), Blz. 7
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/05/2012 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/05/2012 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/06/2012 Ontwikkeling Ahmed Mouhssin B.I.V. 111 (11/12) 6
27/06/2012 Antwoord Guy Vanhengel B.I.V. 111 (11/12) 7
27/06/2012 Repliek Ahmed Mouhssin B.I.V. 111 (11/12) 9