Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het overleg tussen de drie Gewesten over de genetisch gewijzigde zaden.

Indiener(s)
Ahmed Mouhssin
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel (Vragen nr 226)

 
Datum ontvangst: 01/07/2013 Datum publicatie: 23/10/2013 Referentie: B.I.V. 4 (12/13), Blz. 53
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13 Datum antwoord: 23/10/2013 Referentie: B.I.V. 4 (12/13), Blz. 55
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/07/2013 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/07/2013 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/07/2013 Uitgesteld Walter Vandenbossche B.I.V. 113 (12/13) 76
23/10/2013 Ontwikkeling Ahmed Mouhssin B.I.V. 4 (13/14) 53
23/10/2013 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 4 (13/14) 55