Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de Rondetafelconferentie rond cultuur in Brussel.

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 24)

 
Datum ontvangst: 17/11/2014 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/11/2014 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/11/2014 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/12/2014 Ingetrokken door zijn auteur. Khadija Zamouri