Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de oprichting van een Brusselse cultuurkoepel.

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 37)

 
Datum ontvangst: 14/01/2015 Datum publicatie: 16/03/2015 Referentie: B.I.V. 64 (14/15), Blz. 13
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 16/03/2015 Referentie: B.I.V. 64 (14/15), Blz. 16
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/01/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/01/2015 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/03/2015 Ontwikkeling Khadija Zamouri B.I.V. 64 (14/15) 13
16/03/2015 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 64 (14/15) 16
16/03/2015 Repliek Khadija Zamouri B.I.V. 64 (14/15) 20