Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het ontbreken van een specifieke categorie van discriminatie in geval van een klacht bij de politie.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 143)

 
Datum ontvangst: 22/06/2015 Datum publicatie: 29/09/2015 Referentie: B.I.V. 3 (15/16), Blz. 25
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 29/09/2015 Referentie: B.I.V. 3 (15/16), Blz. 27
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/07/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/07/2015 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/09/2015 Uitgesteld Ahmed El Khannouss B.I.V. 140 (14/15) 20
29/09/2015 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 3 (15/16) 25
29/09/2015 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 3 (15/16) 27
29/09/2015 Tussenkomst Ahmed El Khannouss B.I.V. 3 (15/16) 28
29/09/2015 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 3 (15/16) 28