Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de huisvesting van vluchtelingen sinds de vluchtelingencrisis.

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 168)

 
Datum ontvangst: 05/11/2015 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/11/2015 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/11/2015 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Khadija Zamouri