Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de baggerwerken in de Brusselse haven en opslaan van baggerslib.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 521)

 
Datum ontvangst: 06/10/2016 Datum publicatie: 15/12/2016 Referentie: B.V.A. nr 24, Blz. 106
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 15/12/2016 Referentie: B.V.A. nr 24, Blz. 106
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/10/2016 Ontvankelijk p.m.
15/12/2016 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 24 106
 
Vraag