Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de eerste editie van Women@Work.

Indiener(s)
Isabelle Emmery
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 257)

 
Datum ontvangst: 10/10/2016 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/10/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/10/2016 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/12/2016 Van de agenda gehaald. Bernard Clerfayt B.I.V. 30 (16/17) 82
08/12/2016 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Bernard Clerfayt B.I.V. 30 (16/17) 82