Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de stadsparken en de groene ruimten.

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 273)

 
Datum ontvangst: 03/10/2016 Datum publicatie: 08/11/2016 Referentie: B.I.V. 20 (16/17), Blz. 28
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 08/11/2016 Referentie: B.I.V. 20 (16/17), Blz. 32
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/10/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/10/2016 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/11/2016 Vraag gesteld namens de auteur Els Ampe B.I.V. 20 (16/17) 29
08/11/2016 Toegevoegde mondelinge vraag Annemie Maes B.I.V. 20 (16/17) 30
08/11/2016 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 20 (16/17) 32