Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het verloop van het offerfeest.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 513)

 
Datum ontvangst: 03/07/2017 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/07/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/07/2017 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement