Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het COSME-programma.

Indiener(s)
Isabelle Emmery
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 359)

 
Datum ontvangst: 02/10/2017 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/10/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/10/2017 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/10/2017 Van de agenda gehaald. Bernard Clerfayt B.I.V. 18 (17/18) 77
19/10/2017 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Bernard Clerfayt B.I.V. 18 (17/18) 77