Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de gewestelijke impact van het Europees cohesiebeleid.

Indiener(s)
Isabelle Emmery
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 360)

 
Datum ontvangst: 02/10/2017 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/10/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/10/2017 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/10/2017 Van de agenda gehaald. Bernard Clerfayt B.I.V. 18 (17/18) 78
19/10/2017 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Bernard Clerfayt B.I.V. 18 (17/18) 78