Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het project voor een Europese elektronische dienstenkaart (e-card).

Indiener(s)
Isabelle Emmery
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 414)

 
Datum ontvangst: 05/03/2018 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/03/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Raad
07/03/2018 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van de Raad
22/03/2018 Ingetrokken door zijn auteur. Bernard Clerfayt B.I.V. 86 (17/18) 36