Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de evaluatie van de uitvoering van het BWLKE wat betreft de milieuprestatie van de openbare vloten en de promotie van alternatieve brandstoffen voor de bedrijfswagenvloot.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 498)

 
Datum ontvangst: 16/04/2018 Datum publicatie: 03/07/2018 Referentie: B.I.V. 135 (17/18), Blz. 9
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 03/07/2018 Referentie: B.I.V. 135 (17/18), Blz. 12
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/04/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/04/2018 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/07/2018 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 135 (17/18) 9
03/07/2018 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 135 (17/18) 12
03/07/2018 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 135 (17/18) 15