Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de opleiding van de personeelsleden in de instellingen van openbaar nut onder toezicht.

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 567)

 
Datum ontvangst: 19/04/2018 Datum publicatie: 15/06/2018 Referentie: B.V.A. nr 41, Blz. 224
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/06/2018 Referentie: B.V.A. nr 41, Blz. 224
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/04/2018 Ontvankelijk p.m.
15/06/2018 Antwoord Fadila Laanan B.V.A. nr 41 224
15/06/2018 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag