Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende "Bonneviepark in St-Jans-Molenbeek".

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 817)

 
Datum ontvangst: 02/03/2018 Datum publicatie: 15/05/2018 Referentie: B.V.A. nr 40, Blz. 200
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/05/2018 Referentie: B.V.A. nr 40, Blz. 200
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/04/2018 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag p.m.
23/04/2018 Ontvankelijk p.m.
15/05/2018 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 40 200
 
Vraag