Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het gewestelijk plan voor de bestrijding van schoolverzuim.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 602)

 
Datum ontvangst: 28/05/2018 Datum publicatie: 12/06/2018 Referentie: B.I.V. 126 (17/18), Blz. 26
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 12/06/2018 Referentie: B.I.V. 126 (17/18), Blz. 27
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/05/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/05/2018 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/06/2018 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 126 (17/18) 26
12/06/2018 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 126 (17/18) 27
12/06/2018 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 126 (17/18) 32