Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de derde editie van Viva Technology.

Indiener(s)
Isabelle Emmery
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 464)

 
Datum ontvangst: 28/05/2018 Datum publicatie: 07/06/2018 Referentie: B.I.V. 123 (17/18), Blz. 71
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 07/06/2018 Referentie: B.I.V. 123 (17/18), Blz. 72
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/05/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/05/2018 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/06/2018 Ontwikkeling Isabelle Emmery B.I.V. 123 (17/18) 71
07/06/2018 Antwoord Didier Gosuin B.I.V. 123 (17/18) 72
07/06/2018 Repliek Isabelle Emmery B.I.V. 123 (17/18) 73