Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de denktank voor de hervorming van de berekening van de huurprijzen binnen de OVM's.

Indiener(s)
Mohamed Ouriaghli
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 588)

 
Datum ontvangst: 06/09/2018 Datum publicatie: 25/10/2018 Referentie: B.I.V. 12 (18/19), Blz. 55
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 25/10/2018 Referentie: B.I.V. 12 (18/19), Blz. 56
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/09/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/09/2018 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/10/2018 Ontwikkeling Mohamed Ouriaghli B.I.V. 12 (18/19) 56
25/10/2018 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 12 (18/19) 56
25/10/2018 Repliek Mohamed Ouriaghli B.I.V. 12 (18/19) 57