Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de impact van de "Global meeting on long-term low GHG emissions and development strategies" op de klimaatambitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 892)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 05/09/2018 Datum publicatie: 15/10/2018 Referentie: B.V.A. nr 44, Blz. 17
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/11/2018 Referentie: B.V.A. nr 45, Blz. 107
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/09/2018 Ontvankelijk p.m.
15/11/2018 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 45 107
 
Vraag