Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de projectoproep tot de gemeenten om de rijen van en naar school te bevorderen , de organisatie van rijen voetgangers of fietsers van en naar school.

Indiener(s)
Véronique Jamoulle
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 273)

 
Datum ontvangst: 24/09/2018 Datum publicatie: 12/11/2018 Referentie: B.I.V. 17 (18/19), Blz. 9
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19 Datum antwoord: 12/11/2018 Referentie: B.I.V. 17 (18/19), Blz. 10
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/10/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/10/2018 Verwijzing naar commissie 2 (Infrastructuur) Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/11/2018 Ontwikkeling Véronique Jamoulle B.I.V. 17 (18/19) 9
12/11/2018 Antwoord Bianca Debaets B.I.V. 17 (18/19) 10
12/11/2018 Repliek Véronique Jamoulle B.I.V. 17 (18/19) 11
12/11/2018 Tussenkomst Anne-Charlotte d'Ursel B.I.V. 17 (18/19) 11