Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de taalaanhorigheid van gemeenteraadsleden en schepenen in de Brusselse gemeenten.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 1088)

 
Datum ontvangst: 12/12/2018 Datum publicatie: 15/02/2019 Referentie: B.V.A. nr 48, Blz. 66
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19 Datum antwoord: 15/02/2019 Referentie: B.V.A. nr 48, Blz. 66
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/12/2018 Ontvankelijk p.m.
15/02/2019 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 48 66
 
Vraag