Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de reglementering van het Brussels Gewest inzake de omkadering van de plaatsing van "slimme" elektriciteitsmeters en het optreden van het "Collectif Stop compteurs communicants".

Indiener(s)
Véronique Jamoulle
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 620)

 
Datum ontvangst: 25/03/2019 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/03/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/03/2019 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/04/2019 Van de agenda gehaald. Viviane Teitelbaum B.I.V. 81 (18/19) 18
23/04/2019 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Viviane Teitelbaum B.I.V. 81 (18/19) 19