Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vorderingen in verband met handistreaming binnen het kader van uw bevoegdheden

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 4)

 
Datum ontvangst: 03/09/2019 Datum publicatie: 26/09/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: SO19 Datum antwoord: 26/09/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/09/2019 Ontvankelijk p.m.
26/09/2019 Vraag/Antwoord p.m. pdf
 
Vraag    Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke en Franse Gemeenschapscommissie hebben elk een regelgeving inzake handistreaming aangenomen. Handistreaming kan worden gedefinieerd als het in aanmerking nemen van de handicapdimensie in alle beleidsmaatregelen van de Brusselse overheden. Zo moet de Brusselse regering op alle gebieden regels en maatregelen aannemen om de integratie van personen met een handicap te vergemakkelijken.

Graag wil ik de stand van zaken opmaken met betrekking tot de toepassing van de ordonnantie handistreaming in het kader van uw eigen bevoegdheden:

- Zijn er denkoefeningen of initiatieven gestart die rekening houden met handicaps? Zo ja, welke precies?

- Heeft u voor uw kabinet sollicitaties ontvangen van personen met een handicap die dat hebben vermeld? Zo ja, hoeveel? Is dat aantal gestegen ten opzichte van voorgaande jaren? Hoeveel personen met een handicap werken er?

- Beoordeelt u systematisch de handicapdimensie bij het opstellen van al uw regelgeving? Wordt bij de eerste lezing van alle ontwerpen van besluiten en ordonnanties onder uw bevoegdheid systematisch een beoordeling van handistreaming gevoegd?
 
 
Antwoord    Tot op heden heb ik geen enkele kandidatuur ontvangen van een persoon met een handicap of die zich als dusdanig gemeld heeft en ik heb dan ook geen enkele persoon met een handicap aangeworven in mijn kabinet.

Voor wat betreft initiatieven en beschouwingen die rekening houden met de handicap, is het momenteel te vroeg om te antwoorden.

Ik zal er echter over waken om rekening te houden met de handicap in mijn beleid alsook over de naleving van de reglementering met betrekking tot het opstellen van besluiten en ordonnanties.