Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de klacht tegen de MIVB inzake discriminatie bij de aanwerving.

Indiener(s)
Véronique Jamoulle
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 21)

 
Datum ontvangst: 30/09/2019 Datum publicatie: 08/10/2019 Referentie: B.I.V. 10 (19/20), Blz. 41
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 08/10/2019 Referentie: B.I.V. 10 (19/20), Blz. 42
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/10/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/10/2019 Verwijzing commissie Mobiliteit Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/10/2019 Ontwikkeling Véronique Jamoulle B.I.V. 10 (19/20) 41
08/10/2019 Antwoord Elke Van den Brandt B.I.V. 10 (19/20) 42
08/10/2019 Repliek Véronique Jamoulle B.I.V. 10 (19/20) 44