Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de vrouwen in de besluitvormingsorganen en in het openbaar ambt.

Indiener(s)
Véronique Lefrancq
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 7)

 
Datum ontvangst: 24/09/2019 Datum publicatie: 14/10/2019 Referentie: B.I.V. 12 (19/20), Blz. 7
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/10/2019 Referentie: B.I.V. 12 (19/20), Blz. 8
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/10/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/10/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/10/2019 Ontwikkeling Véronique Lefrancq B.I.V. 12 (19/20) 7
14/10/2019 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 12 (19/20) 8
14/10/2019 Repliek Véronique Lefrancq B.I.V. 12 (19/20) 9