Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de zwerfdieren

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 17)

 
Datum ontvangst: 07/10/2019 Datum publicatie: 22/10/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 22/10/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Veel gemeenten krijgen jaarlijks honderden telefoontjes over zwerfdieren. Deze dieren kunnen een echte plaag zijn voor de politie. Dit zijn meestal honden, maar soms zijn er ook andere exotische dieren (zoals slangen, vogelspinnen, enz.) te vinden op de openbare weg. Interventies zijn niet altijd risicoloos, niet alleen voor de politie en brandweer die verantwoordelijk zijn voor de vangst, maar ook voor mensen en andere huisdieren die met hen in contact komen.

Bovendien kost het vangen van zwerfdieren en het identificeren van eigenaren de politie kostbare tijd. Sommige gebieden hebben daarom een samenwerking opgezet met opvangcentra en specialisten op het gebied van het vangen van honden.

1) Hoeveel oproepen in verband met zwerfdieren heeft elke Brusselse politiezone in 2018 ontvangen?
2) Hoeveel politiezones werken samen met andere organisaties die zich bezighouden met het identificeren en vangen van zwerfdieren?
3) Is er een minimumbedrag dat eigenaars van zwerfdieren als boete moeten betalen of verschilt dit bedrag per politiezone?
 
 
Antwoord    Als minister van Dierenwelzijn heb ik geen toezicht over de politiezones maar wel over Leefmilieu Brussel. De Dienst Dierenwelzijn kan dus niet zeggen hoeveel oproepen de Brusselse politiezones hebben ontvangen over zwerfdieren.

De administratie kan ook niet zeggen hoeveel politiezones zouden samenwerken met andere organisaties die zich bezighouden met het opsporen en het vangen van zwerfdieren.

Leefmilieu Brussel beschikt ten slotte ook niet over de nodige informatie wat betreft het mogelijke bedrag dat de eigenaars van zwerfdieren zouden moeten betalen.