Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de evolutie van het aantal teken en hun gezondheidstoestand in het Brussels Gewest

Indiener(s)
Ariane de Lobkowicz
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 24)

 
Datum ontvangst: 08/10/2019 Datum publicatie: 15/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 12/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De voortdurende, zij het recente, uitbreiding van de ziekte van Lyme is nu helaas een bekend fenomeen.

Het aantal besmette personen neemt voortdurend toe en ik ken zelf, in mijn naaste omgeving, meerdere getroffen personen, in verschillende stadia.

Als deze ziekte niet tijdig behandeld wordt, kan ze op lange termijn fataal zijn.

Het is daarom bijzonder belangrijk om te kijken naar de evolutie van de populatie van het dier dat de voornaamste overbrenger is, de teek.

Ik ga ervan uit dat Leefmilieu Brussel dit probleem nauwlettend in de gaten houdt en de dieren regelmatig vangt, telt en analyseert.

Mijn vraag is eenvoudig, maar bestaat uit drie delen:

1. Hoe verandert het aantal teken in het Brussels Gewest?
2. Wat is het percentage besmette personen, die de ziekte kunnen overdragen?
3. Stijgen of dalen die percentages?

Kunt u bovendien bevestigen dat de reuzenteek, die zich reeds heeft verspreid in Frankrijk, Duitsland, Nederland en meer recentelijk Luxemburg, nog steeds niet in Brussel is gemeld?

Heeft Leefmilieu Brussel ten slotte informatieve of preventieve maatregelen ingevoerd met betrekking tot het gevaar voor besmetting door zich in bepaalde groene ruimten te begeven?
 
 
Antwoord    Hoe evolueert het aantal teken in het Brussels Gewest?
De ziekte van Lyme of borreliose is een infectieziekte die op de mens wordt overgedragen door de beet van een teek die geïnfecteerd is met de bacterie Borrelia burgdorferi. Sciensano – een federale wetenschappelijke instelling en het federale onderzoekscentrum voor volksgezondheid, de diergezondheid en de voedselveiligheid van België - staat in voor de epidemiologische surveillance van de ziekte van Lyme en verzamelt daarvoor informatie via:

- Een netwerk van peillaboratoria
- Een Nationaal Referentiecentrum
Borrelia burgdorferi
- Een netwerk van peilartsen

Sinds 2015 worden ook tekenbeten verzameld via de website TekenNet. Hoe de populatie teken evolueert in het Brussels Gewest is niet geweten, wel de evolutie van het aantal gemelde tekenbeten. Het totaal aantal gemelde tekenbeten binnen de studie van TekenNet in 2018 was vergelijkbaar met het aantal gemeld in 2017. Het aantal per 100 000 inwoners was in ons land het hoogst in de provincies Luxemburg, Namen, Waals-Brabant en Limburg. In het Brussels Gewest werden er in 2018 weinig tekenbeten gemeld, 103 om exact te zijn. Omgerekend zijn dat 9 tekenbeten uitgedrukt per 100000 inwoners. Voor meer resultaten over deze studie wens ik te verwijzen naar een rapport op de website van Sciensano.

Wat is het percentage besmette personen dat de ziekte kan overdragen?
Uit een studie, uitgevoerd door Sciensano in 2017, blijkt dat gemiddeld 14% van de teken in België was besmet met de bacterie Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.), die Lyme borreliose kan veroorzaken. In sommige provincies was het aantal onderzochte teken beperkt waardoor provincies moeilijk met elkaar vergeleken kunnen worden en er geen sluitende conclusies kunnen gemaakt worden. Er wordt dus beter enkel gekeken naar nationaal en regionaal niveau (Vlaanderen en Wallonië). Aangezien echter in alle provincies van het land besmette teken zijn aangetroffen, kan Lyme borreliosis potentieel overal in België worden opgelopen. Volwassen teken bleken frequenter besmet dan de nimfen (respectievelijk 20% en 12%). Bij volwassen teken, die zich al een tweede keer met het bloed van een gastheer hebben gevoed, is het risico op besmetting door de bacterie inderdaad groter. Nimfen zijn echter veel kleiner waardoor hun beten vaak later worden opgemerkt en het risico op overdracht van de Borrelia-bacterie op de mens toeneemt. De andere onderzochte ziektekiemen die door teken worden overgedragen werden teruggevonden in 1,5 tot 2,8% van de teken, behalve Rickettsia helvetica (waarvan het ziekteverwekkend vermogen nog onduidelijk is), die voorkwam in 7% van de teken. Artsen moeten dus alert zijn voor mogelijk andere klachten (koorts, griepaal syndroom, enz.) en ziektekiemen na een tekenbeet dan enkel Lyme borreliose.

Stijgen of dalen deze percentages?
Gezien de recente start van het onderzoek is het nog niet mogelijk uitspraken te doen over de evolutie van de besmettingsgraad.
Kunt u ook bevestigen dat de reusachtige teek, die Frankrijk, Duitsland, Nederland en meer recentelijk Luxemburg reeds heeft gekoloniseerd, nog steeds niet in Brussel werd aangetroffen?
Er zijn geen waarnemingen gekend bij Leefmilieu Brussel van reuzenteek in het Brussels Gewest.

Ten slotte, heeft Leefmilieu Brussel informatieve of preventieve maatregelen ingevoerd met betrekking tot het gevaar van besmetting bij het betreden van bepaalde groene ruimten?
Op www.leefmilieu.brussels wordt informatie en preventiemaatregelen gegeven. Op de pagina ‘Teken en de ziekte van Lyme: wat je moet weten’ wordt uitgelegd wat een teek juist is en wat je moet doen na een tekenbeet. Er wordt duidelijk overlopen hoe je een teek moet verwijderen, en er wordt beschreven wanneer het nodig is een arts te raadplegen. De ziekte van Lyme wordt behandeld en je leert er de symptomen kennen. Finaal worden er tips gegeven hoe je een tekenbeet kan voorkomen. Het onderwerp ‘Teken en de ziekte van lyme’ werden ook behandeld in de rapporten betreffende de Staat van het Leefmilieu, in de vorm van een focus en een factsheet. Deze zijn consulteerbaar in de online bibliotheek van de LB-website (http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Gezondheid44_lyme).”