Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de herstructurering van Carrefour Belgium

Indiener(s)
Isabelle Emmery
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 35)

 
Datum ontvangst: 25/10/2019 Datum publicatie: 05/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 05/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In januari 2018 kondigde de groep Carrefour een herstructureringsplan aan dat in België zou leiden tot het ontslag van 1.233 werknemers, zijnde 10% van het personeel.

Ik had uw voorganger daarover vragen gesteld om onder meer te weten of de herstructurering gevolgen heeft voor het Brussels Gewest. Hij antwoordde, en ik citeer: “Vandaag zijn dit slechts cijfers en het is onmogelijk om te zeggen over hoeveel mensen het in Brussel, Vlaanderen of Wallonië gaat.”.

Kent u sindsdien het exacte aantal ontslagen Brusselaars?

Voorts stond enkele dagen geleden in de pers dat de Europese Commissie 1,6 miljoen euro heeft vrijgemaakt om de omscholing van de 400 Waalse werknemers die door Carrefour Belgium in het kader van de herstructurering zijn ontslagen, te vergemakkelijken. Blijkbaar heeft enkel Wallonië zich voor Europese steun tot het EFG (Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering) gewend. Waarom heeft het Brussels Gewest dat niet gedaan? Kan dat nog?
 
 
Antwoord    Heden kan ik u zeggen dat er 51 Brusselse werknemers zijn ontslagen in het kader van de herstructurering bij Carrefour België.

Hieronder vindt u de verdeling per leeftijd en geslacht van deze 51 werknemers:

Verdeling per leeftijd:
· 11 werknemers jonger dan 45 jaar
· 40 werknemers ouder dan 45 jaar
o van wie 38 werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroeger brugpensioen genoemd)

Verdeling per geslacht:
· 26 vrouwen
o 4 werknemers jonger dan 45 jaar
o 22 werknemers ouder dan 45 jaar
§ van wie 21 werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
· 25 mannen
o 7 werknemers jonger dan 45 jaar
o 18 werknemers ouder dan 45 jaar
§ van wie 17 werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Het Waalse Gewest heeft inderdaad Europese steun aangevraagd als financiële bijdrage aan de initiatieven die werden genomen voor de omscholing van de 400 ontslagen Waalse werknemers.
Gelet op het aantal betrokken Brusselse werknemers, en aangezien het Brussels Gewest nog geen reconversiecel heeft opgericht, werd geen beroep gedaan op het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering om Europese steun te verkrijgen.