Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende cyberpesten

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 75)

 
Datum ontvangst: 02/12/2019 Datum publicatie: 10/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 03/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Cyperpesten is een plaag die jammer genoeg niet stopt aan de schoolpoort, want het kan de klok rond en elke dag van de week gebeuren. Bovendien worden niet enkel adolescenten, maar steeds vaker ook kinderen erdoor getroffen. Het verzamelen van bewijzen is evenwel makkelijker voor cyberpesten dan voor andere vormen van pestgedrag.

Hoeveel klachten over cyberpesten heeft de politie in 2018 ontvangen voor het Brussels Gewest?

Tekenen er zich bepaalde leeftijds- en geslachtsgebonden trends af?

Aan hoeveel klachten werd een gevolg gegeven?

Hoe verloopt de samenwerking met de overige Gewesten en de federale overheid?

 
 
Antwoord    Bij deze kan ik u de volgende elementen van antwoord verstrekken op uw vraag :
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering besteedt veel aandacht aan de strijd tegen cyberpesten. Zij heeft in haar gewestelijke beleidsverklaring 2019-2024 duidelijk gemaakt dat zij dit verschijnsel wil aanpakken.

Daarnaast stimuleert en coördineert Brussel Preventie en Veiligheid, vanuit zijn opdracht om het preventie- en veiligheidsbeleid te coördineren, al jarenlang samenwerkingsverbanden rond cyberveiligheid met de federale politie, het CIBG en de lokale politiezones. Zo werd in 2018 een centrum voor cyberveiligheid opgericht, waar tal van projecten worden ontwikkeld.

In dat verband zijn er allerlei uitwisselingen met de federale politiediensten. Zo werken de diensten van de federale gerechtelijke politie van Brussel en de politiezone Ukkel - Watermaal-Bosvoorde - Oudergem momenteel samen aan een nieuw systeem om klachten van slachtoffers van cyberpesten en cyberaanvallen te registeren. Het is de bedoeling om de registratie van de klachten te verbeteren en de eerstelijnspolitiediensten sneller te laten optreden tegen deze nieuwe verschijnselen.
Dit project, genaamd “Cyber-help”, werd oorspronkelijk ontwikkeld in het Waals Gewest. Het is een voorbeeld van de uitwisselingen die rond dit thema plaatsvinden.

Op termijn zal de opleiding om dit nieuwe instrument te leren gebruiken toevertrouwd worden aan de GIP.

In 2018 werden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1180 klachten over cyberpesten ingediend. In 2017 waren dat er 1115.
De gegevens over de slachtoffers worden niet doorgestuurd naar de algemene nationale gegevensbank (ANG). Het is dan ook niet mogelijk om te weten welke trends zich aftekenen qua geslacht en leeftijd van de slachtoffers.

De gegevens met betrekking tot de opvolging van de klachten mogen dan weer enkel bekendgemaakt worden door het parket.