Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de schuilhokken voor zwerfkatten ter beschikking van de gemeenten

Indiener(s)
Ingrid Parmentier
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 59)

 
Datum ontvangst: 02/01/2020 Datum publicatie: 03/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 03/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De toename van het aantal zwerfkatten is een reëel probleem voor het Brussels Gewest. Elk paar katten kan namelijk 8 kleintjes per jaar ter wereld brengen, die zich vanaf de leeftijd van 6 maanden kunnen voortplanten. Zonder controle gebeurt hun toename dus zeer snel. Een deel van deze katten wordt in de steek gelaten en wordt zwerfkatten die in precaire omstandigheden leven. Bovendien kan het Brusselse stedelijke ecosysteem een dergelijke last (negatieve impact op de biodiversiteit) niet dragen.

De bewustmakingscampagne "Steriliseer je kat, en alles wordt Peace & Love" die aan de gang is op de sociale netwerken en op de radio toont ons dat deze regering zich terdege bewust is van het probleem van de ongecontroleerde toename van het aantal katten. Bovendien is de sterilisatie van katten verplicht in het Brussels Gewest sinds 1 januari 2018.

Het Vlaams Gewest heeft aan de stad Ninove (Oost-Vlaanderen) voorgesteld om in afwachting van de wintermaanden schuilhokken voor zwerfkatten te installeren.

Deze schuilhokken zijn houten huisjes die zich ongeveer 10 cm boven de grond bevinden (isolatie van de grondvochtigheid) en kunnen elk vier katten herbergen. De katten worden beschermd tegen regen, wind en kou. Deze schuilhokken maken het mogelijk om zwerfkatten aan te trekken en te beschermen en maken het ook gemakkelijker om te zorgen voor voeding en sterilisatie.

Graag een antwoord op volgende vragen.

- Bestaat er een subsidie voor Brusselse gemeenten voor het opzetten van schuilhokken voor zwerfkatten?
- Wordt een initiatief als dat van het Vlaams Gewest om de gemeenten vóór de volgende winter schuilhokken voor zwerfkatten ter beschikking te stellen, gepland?

https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/une-campagne-pour-faire-steriliser-son-chat-5dff8538d8ad58130de274a8

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/21/ninoofse-zwerfkatten-krijgen-een-schuilplekje-voor-de-herfst-en/wintermaanden/
 
 
Antwoord    - Vraag 1:

Tot nog toe heeft geen enkele gemeente subsidies aangevraagd bij Leefmilieu Brussel om schuilplaatsen voor zwerfkatten in te richten.

-
Vraag 2:

Momenteel worden verschillende initiatieven bestudeerd om het welzijn van katten te verbeteren of te bevorderen.