Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de informaticaconsultants in de instanties die ressorteren onder de heer Smet

Indiener(s)
Leila Lahssaini
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 68)

 
Datum ontvangst: 21/01/2020 Datum publicatie: 17/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens de Algemene Beleidsverklaring is de digitalisering van overheidsorganen en -administraties een uitdaging voor het Gewest. Momenteel bevinden we ons in een overgangssituatie. Het aantal medewerkers dat zich bezighoudt met IT is niet altijd voldoende en externe consultants worden ingezet. Het Gewest moet een evenwicht vinden tussen de structurele aanwerving van voldoende personeel dat in staat is de uitdaging van de digitalisering aan te gaan, en de aanwerving van extern personeel voor eenmalige opdrachten.

In 2019, in alle administraties en ION's, onder uw bevoegdheid (inclusief ION’s, kabinet, enz.):

- Hoeveel extern personeel (consultants, ad hoc onderaannemers, enz.) werd ingehuurd voor IT-gerelateerde opdrachten (om taken uit te voeren, audits uit te voeren, enz.)?
- Voor hoeveel uur in totaal?
- Wat was hun “dagloon"? Welke kosten brengt dit met zich mee voor de overheidsfinanciën (uit te splitsen naar de verschillende gevallen, contracten, statuten, enz.)?
- In welke BA’s van de begroting zijn deze opdrachten te zien?
- Dezelfde vragen voor wat in 2020 gepland is en wat sinds het begin van het jaar aan de gang is.
 
 
Antwoord    Inzake informatica werken het kabinet en de DBDMH exclusief samen met het CIBG (dus geen externe consultants).

In 2019 heeft
hub.brussels met twee externe consultants gewerkt om de interne IT-ploeg (die uit twee VTE bestaat) te versterken, met ongeveer 800 uur aan ‘managed services’ (onderhoud, netwerkinfrastractuur en servers).

Het dagtarief verschilt naargelang de profielen: € 600 excl. btw voor managed services en € 700 excl. btw voor specifieke projecten (configuratie, installatie servers enz.)

Dat vertegenwoordigt een totale kost van € 75 000 voor managed services en € 12 000 voor specifieke projecten (installatie, configuratie en migratie van de servers).

De basisallocatie voor die opdrachten: 01.002.08.01

Voor 2020 zijn de besteedde bedragen nog niet bekend.

De Gewestelijke Overheidsdienst
urban.brussels heeft een beroep gedaan op externe consultants, basisallocatie 33 001 11 03.

- 2 consultants voor Brugis
o Consultant 1 - Ontwikkelaar - € 49 000 aan € 700 per dag = 70 dagen
o Consultant 2 - Softwarearchitect: € 30 000 aan € 800 per dag = 37,5 dagen

- 2 consultants voor de lancering van het programma voor de digitalisering van de stedenbouwkundige vergunningen:
o Consultant 1: Senior Program Manager - 27 dagen aan € 1300 - € 30 000
o Consultant 2: Senior Program Manager - 27 dagen aan € 1100 - € 29 000

Voor 2020 zijn de besteedde bedragen nog niet bekend.