Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het platform Editoria van het CIBG

Indiener(s)
Latifa Aït Baala
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 104)

 
Datum ontvangst: 28/01/2020 Datum publicatie: 04/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 04/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het platform Editoria maakt de verspreiding van publicaties van elke lokale, gewestelijke of gemeenschapsinstelling mogelijk. Hiermee bedoel ik: notulen, budgetten, voorschriften, enquêtes en formulieren.

In dit kader wordt aan elke burger een systeem van openbare borden met een zoekmachine ter beschikking gesteld om deze publicaties te raadplegen, terwijl voor een beperkte toegang tot andere documenten een raadplegingsrecht moet worden verleend.

Op de website van het CIBG wordt vermeld dat het platform Editoria vele voordelen biedt: eenvoudige en doeltreffende interface, een groot downloadgebied dat beschikbaar is voor gebruikersorganisaties en autonoom beheer van publicaties aan hun kant.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Hoeveel instellingen maken werkelijk gebruik van Editoria om toegang te bieden tot hun administratieve documenten?
- Na een kijkje te hebben genomen op de site moet men jammer genoeg vaststellen dat de weinige instellingen die hun naam op de site hebben staan bijna geen raadpleegbare documenten aanbieden. De pagina's zijn leeg, en nog erger, het Brussels Hoofdstedelijk gewest, dat kennelijk gebruik maakt van Editoria, publiceert niets erop en geeft dus niet het voorbeeld. Hoe verklaart u deze onbegrijpelijke situatie?
- Welke kosten moeten de overheidsinstanties betalen om gebruik te kunnen maken van de oplossing Editoria?
- Welke bedragen werden sinds de oprichting van dit platform vastgelegd voor het onderhoud ervan?
- Hoeveel bezoeken aan het platform werden er gebracht in 2018 en in 2019?
- Wordt een promotiecampagne gepland om het grote publiek bewust te maken van het bestaan van dit platform?
- Wordt een promotiecampagne gepland om meer instanties, zoals de gemeenten en de OCMW’s aan te moedigen te opteren voor dit platform?
 
 
Antwoord    1. Momenteel gebruiken 9 besturen Editoria actief om documenten te publiceren voor de burgers. Van deze 9 besturen zijn er 7 gemeentebesturen (Anderlecht, Ganshoren, Jette, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en Watermaal-Bosvoorde). De gemeente Evere heeft net ingetekend op de dienst en zal dus zeer binnenkort documenten publiceren. De GOB gebruikt het platform eveneens om gemeentelijke reglementen en gemeentebelastingen te verspreiden. Tot slot gebruikt de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB) het platform om haar adviezen en beslissingen te verspreiden.

2. Dit valt te verklaren door het feit dat bepaalde instellingen Editoria gebruiken om documenten in de “privé”-modus te versturen aan een beperkt aantal personen, bijvoorbeeld de leden van een comité of een commissie (vb.: het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van een OCMW). De leden kunnen aldus de documenten raadplegen na authenticatie via de eID of ITSME. In deze gevallen verschijnt het bestuur op de interface, maar is de gepubliceerde content leeg voor niet-geautoriseerde personen, wat de situatie die u beschrijft, verklaart. Het Brussels Parlement heeft in 2017 eveneens ingetekend op de dienst Editoria om bepaalde mandatarissen toegang te verlenen tot documenten van de onderzoekscommissies met betrekking tot de DBDMH en SAMUSOCIAL. Aangezien de toegang tot de documenten in kwestie beperkt is tot bepaalde personen (na authenticatie), is de ruimte van het Parlement leeg voor de burgers. Dat is eveneens het geval voor andere instellingen, zoals de OCMW’s en de gemeenschappelijke gemeenschaps-commissies bijvoorbeeld. Het secretariaat van de Regering bestudeert momenteel de mogelijkheid om Editoria te gebruiken voor de publicatie van de verslagen van de ministerraden.

3. De kosten van de set-up bedragen 767 euro. De gevraagde jaarlijkse terugkerende kosten bedragen 2.013 euro. Op deze bedragen moet geen btw worden betaald.

4. Sinds de oprichting van Editoria worden de jaarlijkse kosten voor de technische en functionele ondersteuning, de opleiding, het onderhoud en de evolutie van het platform geschat op 20.000 euro.

5. In 2018 werden 15.371 bezoeken op het platform Editoria geregistreerd, en in 2019 waren dat er 14.703.

6. Momenteel wordt geen promotiecampagne voor het grote publiek gepland. De websites van de gemeentebesturen die gebruikmaken van deze dienst, zijn daarentegen doorgelinkt naar de site. De burgers van de gemeenten die klant zijn en informatie opzoeken op de website van de gemeente, worden dus automatisch doorgestuurd naar het platform Editoria.

7. De voorbije 5 jaar heeft het CIBG verschillende demonstraties van Editoria gegeven in gemeentebesturen en politiezones. Gemeentebesturen als Etterbeek, Evere, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Lambrechts-Woluwe en Watermaal-Bosvoorde hebben na deze demonstraties ingetekend op de dienst. Andere besturen verkiezen evenwel op hun eigen website te publiceren. Er werd eveneens een integratie met de applicatie BOS, de tool die gebruikt wordt voor het beheer van de gemeenteraden van 17 van de 19 Brusselse gemeenten, ontwikkeld om de publicatie op Editoria te vergemakkelijken en te stimuleren.