Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het patrimonium van de OVM's en de BGHM

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 90)

 
Datum ontvangst: 31/01/2020 Datum publicatie: 03/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 03/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/02/2020 Ontvankelijk p.m.
03/03/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Het antwoord op de huisvestingscrisis vereist onvermijdelijk, naast de bouw/aankoop van nieuwe sociale woningen, een zo efficiënt mogelijk beheer van de bestaande sociale woningen. Het is dus de bedoeling om de bestaande sociale woningen van de 16 Brusselse OVM’s optimaal te gebruiken.

De OVM’s zijn vandaag eigenaar van een groot aantal sociale woningen. Daarnaast zouden ze beschikken over onroerende goederen die niet bestemd zijn voor sociale huisvesting (commerciële gelijkvloers, woningen die niet opgenomen zijn in de "categorie" sociale woningen en bij bepaalde OVM’s bekend staan als "privéwoningen" enz.) en over gronden.

Bovendien is de BGHM misschien ook eigenaar van een patrimonium dat zou kunnen worden benut om het aantal sociale woningen in het BHG te verhogen.

Om de manoeuvreerruimte voor een optimaal beheer van het hele patrimonium van de OVM’s te bepalen, had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Kunt u het onroerend patrimonium van elke OVM in detail beschrijven en daarbij duidelijk aangeven wat voor sociale huisvesting en wat voor andere doeleinden bestemd is (handelszaken, "niet-sociale" woningen, woningen voor de middeninkomens, "particuliere" woningen, ...)?
- Kunt u details verstrekken over de gronden van de OVM’s en daarbij duidelijk de kenmerken vermelden (wat onder meer de mogelijke bestemming betreft) alsook de eventuele projecten die al voor de gronden gepland zijn?
- Kunt u details verstrekken over het onroerend patrimonium van de BGHM en de bestemming ervan?
- Kunt u details verstrekken over de gronden van de BGHM, de kenmerken ervan en de eventuele projecten die al voor de gronden gepland zijn?
 
 
Antwoord    De tabel in bijlage 1 geeft een overzicht van het vastgoedpatrimonium van de OVM’s op 31/12/2019.

De tabel in bijlage 2 geeft een overzicht van de projecten die voor de sites van elke OVM gepland staan evenals de bestemmingen die ervoor voorzien worden.

De tabel in bijlage 3 geeft een overzicht van het vastgoedpatrimonium van de BGHM en van de bestemming die eraan gegeven wordt.

De tabel in bijlage 4 geeft een overzicht van het grondpatrimonium van de BGHM, de kenmerken ervan en de eventuele projecten die er reeds voor bestaan.