Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de samenstelling van de communicatiedienst

Indiener(s)
Latifa Aït Baala
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 139)

 
Datum ontvangst: 05/02/2020 Datum publicatie: 28/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 27/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In dit tijdperk van sociale netwerken en directheid wordt het moeilijk om te ontsnappen aan het dictaat van de communicatie. Ook in de politiek sluipt de communicatie overal binnen, onder meer om redenen van transparantie, maar ook om de afstand tussen overheid en burger te overbruggen.

Vandaag de dag eist de burger meer dan ooit op de hoogte te worden gehouden van het overheidsoptreden. De verschillende instanties zijn steeds meer verplicht om zich bekend te maken bij een zo ruim mogelijk publiek, zodat de meeste burgers er toegang toe hebben.

Kortom, een goed gevoerde communicatiestrategie heeft tot doel het grote publiek te informeren over de maatregelen die de overheid neemt in zaken die hen van dichtbij of van ver aanbelangen.

Of het nu gaat om het bevorderen van een campagne over een specifiek onderwerp of om het delen van de doelstellingen en visie van een al dan niet openbare instantie, het communicatiebeleid speelt een steeds belangrijkere rol en is een wezenlijk onderdeel van het bestuur geworden.

Graag een antwoord op volgende vragen.

- Hoeveel leden telt de communicatiedienst van uw kabinet?
- Welk budget wordt besteed aan communicatie binnen uw kabinet voor het jaar 2019-2020?
- Wat is de samenstelling van de communicatiecellen van elk van de autonome bestuursinstellingen (ABI) die onder uw toezicht staan?
- Welk budget wordt besteed aan de communicatie binnen de verschillende ABI onder uw toezicht voor het jaar 2019-2020?
 
 
Antwoord    1) Uit hoeveel leden bestaat de cel Communicatie van uw kabinet?

De cel Communicatie van het kabinet bestaat uit 2,5 voltijds equivalenten.


2) Welk budget wordt binnen uw kabinet aan communicatie besteed voor het jaar 2019-2020?

Het budget is georganiseerd per kalenderjaar en niet per schooljaar. Voor het jaar 2020 is, naast de salarissen van deze 2,5 voltijds equivalenten, een voorziening van 1.000 euro gepland voor de organisatie van persconferenties.


3) Wat is de samenstelling van de communicatiecellen van elk van de autonome bestuursinstellingen die onder uw toezicht staan?

Leefmilieu Brussel

Onderafdelingshoofd: 1
Externe communicatie: 17 VTE, verdeeld als volgt:
1 verantwoordelijke van de onderafdeling Informatie
1,5 grafisch ontwerper
4,1 beheerders van informatie- en bewustmakingscampagnes
0,8 evenementbeheerder
3 inhoudbeheerders (publicaties, newsletters, enz.)
2,8 webbeheerders
3,8 medewerkers van de infodienst (telefoon en mail)

Agentschap Net Brussel

1 directeur, verantwoordelijke externe communicatie en woordvoerder
1 verantwoordelijke marketing en communicatie van de filialen
1 verantwoordelijke animaties en terreincommunicatie
1 verantwoordelijke digitale communicatie
1 verantwoordelijke interne communicatie
1 projectverantwoordelijke
1 coach animaties FR
1 coach animaties NL
1 terreincoördinator
1 gids-animatrice
3 administratieve krachten
1 grafisch ontwerper
1 copywriter FR
1 fotograaf/cameraman
7 animatoren
1 vertaalster

Haven van Brussel

De directie Communicatie van de Haven van Brussel (verbonden aan de algemene directie) bestaat uit 5 personen, namelijk:
1 verantwoordelijke communicatie
1 communicatieattaché
1 verantwoordelijke interne communicatie
1 verantwoordelijke evenementen
1 verantwoordelijke relaties met de burger


4) Welk budget wordt aan communicatie besteed binnen de verschillende autonome bestuursinstellingen die onder uw toezicht staan, voor het jaar 2019-2020?

Leefmilieu Brussel

2020: 2.886.000 €

Agentschap Net Brussel

2019: 762.956 € (aan vereffeningskredieten)
2020: 1.000.000 €

Haven van Brussel

2020:

Eigen middelen: 180.000 €
Dit budget is verdeeld als volgt: publiciteit (aankoop media), evenementen en bezoeken, sponsoring, persconferenties, abonnementen (tijdschriften en kranten), bibliotheek.

Dotatie: 200.000 €
Verdeeld als volgt: promotie waterplan, plan externe communicatie

Buitengewone dotatie: 250.000 €
Het bedrag van deze dotatie is bestemd voor de organisatie van het Feest van de Haven, een tweejaarlijks evenement. Dit bedrag wordt betaald in twee keer: 50% bij de gunning van de opdracht en 50% bij afloop ervan.

Dit jaar vindt het Feest van de Haven plaats op zondag 24 mei.