Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het onderhoud van het Hallepoortpark

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 142)

 
Datum ontvangst: 07/02/2020 Datum publicatie: 24/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 23/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Hallepoortpark staat bekend als een van de meest criminogene gebieden in het Gewest. Dit park is het toneel van meervoudige criminaliteit (allerlei soorten handel, dronkenschap en vechtpartijen, sac- en carjacking...) en de buurtbewoners hebben het gevoel dat dit gebied volledig in de steek is gelaten door de overheid en de politiediensten. In dit opzicht lijkt het nu al raadzaam om verlichting te installeren, aangezien het park bij het vallen van de avond in totale duisternis wordt gehuld, wat criminaliteit en een structureel gevoel van onveiligheid in de hand werkt.

Het park in kwestie wordt beheerd door Leefmilieu Brussel.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Wordt voorzien in een verlichtingsplan voor dit park?
- Hoe vaak wordt het speelplein schoongemaakt?
- Hoeveel personen van Leefmilieu Brussel zijn aangesteld voor het dagelijks beheer van het park?
 
 
Antwoord    1) Is er in een lichtplan voorzien voor dit park?

Het Hallepoortpark is een niet-gekadastreerd gewestelijk wegperceel, dat door Leefmilieu Brussel wordt beheerd in het kader van een overeenkomst die dateert van 2003.

Artikel 1 van die overeenkomst bepaalt dat de Hallepoort, de metro-ingang en de straatverlichting niet onder de overeenkomst vallen. Volgens artikel 2 is Leefmilieu Brussel als beheerder a priori alleen verantwoordelijk voor het onderhoud van en het toezicht op het park (grote onderhouds- en vernieuwingswerken, toezicht, bewaking, routine- en éénmalig onderhoud, kleine herstellingen).

Er is momenteel geen lichtplan gepland voor het Hallepoortpark.

De investeringskosten voor de installatie van extra openbare verlichting in dit park worden op minimaal 100.000 euro geschat. Dit bedrag is momenteel niet opgenomen in de begroting.

Aan Leefmilieu Brussel is gevraagd om de noodzaak en de wenselijkheid om openbare verlichting in het park te installeren, te analyseren.


2) Hoe vaak wordt de speeltuin schoongemaakt?

Het bedrijf Eurogreen passeert 3 keer per week om afval op te halen (maandag, woensdag en vrijdag).

Net Brussel zorgt ook voor de ophaling van het afval ter plaatse: elke ochtend is er een busje aanwezig in het lagergelegen gedeelte van het park.

Onze teams van tuinmannen doen de site wekelijks aan om die te onderhouden en het onkruid in de plantenbedden te wieden.

Onze teams controleren regelmatig de houten structuur van de speeltuin (minstens één keer per week) en grijpen snel in als er herstellingen moeten worden uitgevoerd.


3) Hoeveel personeelsleden van Leefmilieu Brussel worden ingezet voor het dagelijks beheer van het park?

· Wat het materiële beheer van de site betreft:

1 landschapsarchitect, 2 sectorhoofden en een team van mobiele tuinmannen (4 personen) voeren minstens twee bezoeken per week uit. In totaal zijn er dus 7 personen (of meer afhankelijk van de tijd van het jaar) betrokken bij het beheer van het park.

· Wat de bewaking van de site betreft:

8 bewakers-animatoren (onder wie 1 persoon met een ‘Rosetta’-contract) zorgen voor permanent toezicht op het terrein, 365 dagen per jaar, tijdens de bewaakte uren, d.w.z.:

- Winterperiode (01/10 -> 31/03):
8.00 uur tot 18.00 uur
- Tussenperiode lente (01/04 -> 30/04): 8.00 uur tot 19.00 uur
- Zomerperiode (01/05 -> 31/08):
8.00 uur tot 21.00 uur
- Tussenperiode herfst (01/09 -> 30/09): 8.00 uur tot 20.00 uur