Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de aankopen-renovaties van sociale woningen om de noodsituatie aan te pakken.

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 51)

 
Datum ontvangst: 10/02/2020 Datum publicatie: 12/03/2020 Referentie: B.I.V. 84 (19/20), Blz. 62
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 12/03/2020 Referentie: B.I.V. 84 (19/20), Blz. 64
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/02/2020 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/02/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/02/2020 Verwijzing commissie huisvesting Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/03/2020 Ontwikkeling Pierre-Yves Lux B.I.V. 84 (19/20) 62
12/03/2020 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 84 (19/20) 64
12/03/2020 Repliek Pierre-Yves Lux B.I.V. 84 (19/20) 68