Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gevaarlijkheid van het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de Louis Mettewielaan

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 263)

 
Datum ontvangst: 10/02/2020 Datum publicatie: 19/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/02/2020 Ontvankelijk p.m.
18/05/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Sinds enkele jaren klagen de inwoners van de Scheutwijk, in het noorden van de gemeente Anderlecht, over frequente ernstige en dodelijke ongevallen op het bovenvermelde kruispunt.

Ik wens inlichtingen over de ongevallen op dit kruispunt.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Wat is het aantal letselongevallen op dit kruispunt voor 2018 en 2019? Wat is, voor elk jaar, het aantal slachtoffers (gewonden of doden) voor elk type gebruiker (bestuurders, passagiers, voetgangers, fietsers...) bij deze ongevallen?
- Is dit kruispunt een van de zwarte punten in het Brussels Gewest?
- Wordt een herinrichting bestudeerd om de gevaarlijkheid ervan te verminderen? Zo ja, welke oplossingen worden dan overwogen?
 
 
Antwoord    Het aantal geregistreerde ongevallen op dit kruispunt voor de jaren 2017-2019 per type slachtoffer en ernst is te vinden in de bijlage. De gegevens voor 2019 zijn nog niet definitief, die zullen pas tegen juni 2020 af zijn.

Dit kruispunt was geïdentificeerd als prioriteit 2 ongevalgevoelige zone (tussen de nummers 30 en 71).

Er bestaat een project op het gedeelte Ninoofsesteenweg tussen de Mettewielaan en de Ring. Dit project moet nog worden ingepland.

De specifieke beveiliging van dit ongevalsgevoelig kruispunt, dat dus in lijst 2 van prioriteiten van de ongevalsgevoelige zones meegenomen werd, zal ook in een tweede fase heraangelegd worden.

Het opmaken van de planning voor de ongevalsgevoelige zones met prioriteit twee is aan de gang. Het is echter moeilijk voor de administratie (in de huidige situatie ) om dit vanop afstand te doen, zonder terreinbezoek.