Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de maatregelen voor de privépersonen tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis.

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 97)

 
Datum ontvangst: 03/04/2020 Datum publicatie: 28/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 24/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Voor werknemers die technisch werkloos zijn geworden als gevolg van het coronavirus werd een opvallende maatregel genomen: hun thuisrekeningen voor water, gas en elektriciteit zullen gedurende een maand door de Vlaamse overheid worden gedekt. Daarvoor is 20 miljoen euro uitgetrokken, wat 100.000 werknemers ten goede komt. Als de crisis langer dan een maand duurt, wordt een systeem van uitstel van betaling ingevoerd.

Volgens informatie in het dagblad De Tijd volstaat het dat één lid van het gezin technisch werkloos is. Bovendien mogen de water-, elektriciteits- en gasbedrijven geen water, gas of elektriciteit afsluiten tijdens een inperkingsperiode.

Vlaanderen loopt voorop qua steun aan getroffen werknemers, ons Gewest kan dit tot voorbeeld nemen.

Welke denkpistes en projecten zijn aan de gang om de technisch werkloze werknemers wat ademruimte te geven?
 
 
Antwoord    In antwoord op uw schriftelijke vraag, ben ik zo vrij te verwijzen naar het antwoord dat door Minister Bernard Clerfayt zal worden gegeven.