Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het Dormont-project - Woningfonds.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 193)

 
Datum ontvangst: 05/05/2020 Datum publicatie: 09/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 04/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Woningfonds heeft een project van 61 passiefwoningen uitgevoerd in de Jacques Dormontlaan te Sint-Agatha-Berchem – met thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen en een ondergrondse parking – bestemd voor verkoop en verhuur.

De eerste bewoners hebben er begin 2019 hun intrek genomen. Een deel van de parkeerplaatsen wordt verhuurd en een deel verkocht. Hoewel de meeste appartementen in gebruik zijn, blijft het merendeel van de parkeerplaatsen leeg en wordt dus niet verhuurd noch verkocht. De bewoners van de wijk betwijfelen overigens of die plaatsen ooit gebruikt zullen worden, aangezien die woningen gelegen zijn in een wijk waar niet zoveel verkeer doorkomt en de meerderheid van de bewoners in de straat, maar ook in de omliggende straten, al een private parkeerplaats heeft.

- Kunt u mij die informatie inzake de lege parkeerplaatsen bevestigen?

Tevens hoor ik van sommige huurders en eigenaars dat er heel wat problemen rijzen sinds hun intrek in de woningen: overstroming op de parking, fotovoltaïsche panelen verbonden met de parking die nooit hebben gewerkt, isolatieprobleem, vochtprobleem, elektriciteitsbord dat niet overeenkomt met de werkelijkheid, gebrek aan overeenstemming tussen het bestek en de werkelijkheid enz. Door al die problemen stellen zij zich vragen over de conformiteit van de keuringen die gedaan werden. Ik richt mij dus tot u, als toezichthoudende overheid, om het volgende te weten te komen:

- Werden alle nodige verificaties uitgevoerd aan het einde van de werkzaamheden om zich ervan te vergewissen dat alles correct was gebeurd?

- Hoe verklaart/verantwoordt het Woningfonds al die zorgwekkende incidenten in een nieuwbouw; bijvoorbeeld het vochtprobleem dat een probleem voor de gezondheid vormt.

De mede-eigenaars hebben eind 2019 een overleg met het Woningfonds en de aannemer gevraagd. Op die vraag is in deze fase nog steeds geen reactie gekomen.

- Weet u meer over die vraag?

Tevens heb ik vernomen dat nieuwe bewoners van de woningen protesteren omdat het Woningfonds hen niet op de hoogte had gesteld van de bestaande problemen in het gebouw.

- Hoe legt het Woningfonds dat uit? Communicatieprobleem (met verschillende nieuwe bewoners), bewust achterhouden van informatie om de appartementen zo snel mogelijk te verkopen?

Bovenop de vragen die ik in mijn toelichting heb gesteld, wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Hoeveel woningen zijn onbewoond in deze fase?

- Hoeveel parkeerplaatsen zijn ongebruikt in deze fase? Welke optie wordt gepland als die parkeerplaatsen ongebruikt blijven?

- Welke problemen zijn gerezen bij de uitvoering van het project op het vlak van de werkzaamheden?

- Bevestigt u dat een van de onderaannemers failliet is verklaard?
 
 
Antwoord    Het Dormont-project in Sint-Agatha-Berchem omvat 37 huurwoningen en 24 koopwoningen. 18 woningen zijn reeds verkocht en 3 woningen zullen na ondertekening van de akte ook verkocht zijn.

Om te voldoen aan de eisen van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) omvat het project 61 ondergrondse parkeerplaatsen. Volgens het Woningfonds zijn er momenteel 4 parkeerplaatsen verhuurd, zijn er 32 beschikbaar voor verhuur, zijn er 10 verkocht, staan er 14 te koop en is er één parkeerplaats voorbehouden voor medewerkers van het Woningfonds.

De parkeerplaatsen worden eerst te koop en te huur aangeboden aan de bewoners, daarna aan de omwonenden door affiches, en dan te koop of te huur aangeboden op Immoweb en Immovlan. Gezien de bevolkingsdichtheid van de wijk en het gebruik van parkeerplaatsen op de openbare weg is het moeilijk om er kopers voor te vinden.

Het Woningfonds laat weten dat het project ontwikkeld werd in bouwteam, samen met een projectontwerper (architect, stabiliteitsingenieur, ingenieur bijzondere technieken, zoals geluidstechnieken, EPB-adviseur, veiligheids- en gezondheidscoördinator en een landmeter) en een algemene bouwonderneming. De bouwwerf werd ook gecontroleerd door een controle-instelling in het kader van de verzekering voor een tienjarige garantie.

De voorlopige oplevering van de werf werd gecontroleerd door het hele bouwteam, samen met een vertegenwoordiger van het Woningfonds.

Na de voorlopige oplevering van het gebouw en nadat de eerste bewoners er zijn ingetrokken, doken er verschillende problemen op. Het gebeurt helaas vaak dat dergelijke problemen pas vastgesteld worden wanneer de woningen bewoond worden. Daarom wordt er over het algemeen een periode van ten minste een jaar voorzien tussen de voorlopige en de definitieve oplevering.

Tijdens deze periode kunnen de gebreken vastgesteld en opgelost worden die bij de voorlopige oplevering nog niet zichtbaar waren. In dit geval vindt de definitieve oplevering 5 jaar na de voorlopige oplevering plaats.

Wat de meer specifieke vragen betreft, laat het Woningfonds het volgende weten:

- De waterproblemen in de parking zijn opgelost. Er worden nog enkele reparaties uitgevoerd aan de waterafvoer;

- Na de eerste opname van de meterstanden is vastgesteld dat de zonnepanelen niet operationeel zijn. De onderaannemer werd verwittigd en moet dit oplossen;

- De projectontwerper werd via zijn onderaannemer, de firma VENAC, aangemaand om de problemen van geluidsisolatie te verhelpen. Als er gebreken op het vlak van geluidsisolatie worden vastgesteld, moet het bouwteam, dat het gebouw heeft ontworpen en gebouwd, deze gebreken verhelpen;

- De elektriciteitsinstallaties werden gekeurd en er werd een gelijkvormigheidsattest voor uitgereikt door een erkende instantie. De problemen in verband met verkeerde meteropnames aan het begin van de bezetting werden opgelost;

- In het bestek van de verkoop was er sprake van een video-intercom, en er werd enkel een parlofoonsysteem geïnstalleerd. Ook hier werden de projectontwerpers, die verantwoordelijk zijn voor het bestek, aangemaand om dit te verhelpen;

- In een woning is er sprake van een vochtprobleem. De onderaannemer moet daar iets aan doen;

- De problemen met de verwarming, het sanitair warm water en het geluid van het ventilatiesysteem, dat er altijd een beetje is, werden systematisch doorgegeven aan de algemene bouwonderneming. Deze laatste werd geconfronteerd met het faillissement van zijn onderaannemer voor verwarming en ventilatie, waardoor het verhelpen van de problemen vertraging heeft opgelopen. Er moest een nieuwe onderaannemer worden gezocht. De nieuwe onderaannemer, de firma NOVA, heeft de werken voortgezet en bepaalde onderdelen hersteld of vervangen;

- Het Woningfonds heeft als operator van het huisvestingsbeleid de verplichting om kandidaat-kopers of -huurders op de hoogte te stellen van de gebreken of defecten waarvan het weet heeft. Elke koper ontving op het moment van de aankoop een kopie van het pv van de voorlopige oplevering waarin alle vaststellingen staan met betrekking tot de woningen en de gemeenschappelijke delen. Zodra de gezondheidsomstandigheden het toelaten, zal het Woningfonds de Raad van Mede-eigendom uitnodigen voor een overlegvergadering.