Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de onrustwekkende evolutie van de tewerkstelling in Brussel.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 28)

 
Datum ontvangst: 08/06/2020 Datum publicatie: 08/07/2020 Referentie: B.I.V. 123 (19/20), Blz. 22
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 08/07/2020 Referentie: B.I.V. 123 (19/20), Blz. 31
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/06/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/06/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/07/2020 Ontwikkeling Francis Dagrin B.I.V. 123 (19/20) 22
08/07/2020 Toegevoegde vraag om uitleg Viviane Teitelbaum B.I.V. 123 (19/20) 24
08/07/2020 Tussenkomst Hasan Koyuncu B.I.V. 123 (19/20) 26
08/07/2020 Tussenkomst Farida Tahar B.I.V. 123 (19/20) 28
08/07/2020 Tussenkomst Gilles Verstraeten B.I.V. 123 (19/20) 29
08/07/2020 Tussenkomst Khadija Zamouri B.I.V. 123 (19/20) 30
08/07/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 123 (19/20) 31
08/07/2020 Repliek Francis Dagrin B.I.V. 123 (19/20) 38