Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun voor Leonidas en de zoektocht naar een nieuwe productiesite.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 169)

 
Datum ontvangst: 10/07/2020 Datum publicatie: 02/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 21/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sedert vele jaren geeft de directeur van de Leonidas-fabriek in Anderlecht aan dat hij voornemens is te verhuizen naar een plaats die meer ruimte biedt voor eventuele expansies. Wij weten dat de Brusselse regering dit dossier onderzocht heeft. Thans stellen wij vast dat sommige bedrijven herstructureren in het kader van de economische crisis die voortvloeit uit Covid.

Graag een antwoord op volgende vragen betreffende Leonidas.

- Kunt u ons vertellen hoe de stand van zaken is met betrekking tot de verhuizing van deze fabriek? Welke initiatieven heeft de regering genomen om deze banen in het Brussels Gewest te behouden?

- We willen graag weten welke bedragen de verschillende departementen van het Brussels Gewest aan Leonidas hebben toegekend (voor tewerkstelling, ondernemingen, belastingverminderingen, verschillende premies, enz.) voor de laatste jaren (2018, 2019, 2020).
 
 
Antwoord    De Regio heeft al enkele jaren contact met Leonidas.

Zo heeft Citydev sinds 2004 regelmatig contact met de opeenvolgende directies. Sinds de oprichting van de Raad voor Economische coördinatie (REC) in 2005 werd de situatie van Leonidas regelmatig op tafel gelegd. Het wordt momenteel beschouwd als een prioritair dossier binnen de REC, met als gevolg een gepersonaliseerde ondersteuning op het vlak van vergunningen, overheidssteun, uitbreiding, tewerkstelling en opleiding.

Midden 2018 heeft Leonidas Citydev.brussels op de hoogte gebracht van zijn wens om al zijn Brusselse activiteiten samen te brengen op één enkele site, met als doel :

1) Reorganisatie van de productie (nieuwe productielijnen) om het gamma aan producten te kunnen ontwikkelen;
2) Verhoging van de productiecapaciteit: van 3 ploegen naar 5 ploegen;
3) Profiteren van een moderne en beter aangepaste productielocatie;
4) Zich vestigen in een industriegebied of economische zone.

Ze waren op zoek naar een perceel grond van meer dan 4 ha in het kwadraat, binnen 5 jaar en voor een totaal budget van 26 miljoen euro (25 miljoen voor de bouw van het gebouw en 1 miljoen voor het verplaatsen van de machines).

In het kader van dit verhuisproject vond op 19 juni 2018 een ontmoeting plaats tussen de CEO, Philippe Selliers, en de autoriteiten in aanwezigheid van citydev.brussels en hub.brussels. Dit dossier wordt sindsdien beschouwd als een BBP (belangrijk prioritair dossier).

Er zijn verschillende oplossingen voorgesteld:
- nieuwe Darwin-site, gelegen in Ganshoren achter de Basilix, die zich in de stedelijke industriezone van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) bevindt.
- Brussel X, dat gelegen is in de stedelijke industriezone van GBP naast een van de huidige gebouwen van Leonidas;
- Ex Gallimard site in Haren.

Helaas is geen van deze voorstellen door Leonidas weerhouden,
- of omdat het voorgestelde land te klein was,
- of omdat ze te duur waren,
- of wegens een onverenigbaarheid tussen de verwachtingen van Leonidas wat betreft de timing en de beschikbaarheid van land.

Het dossier Léonidas is besproken tijdens de plenaire vergadering van de Raad voor Economische Coördinatie op 5 maart 2020 om de situatie opnieuw te bekijken.

De CEO van Léonidas werd in april 2020 gecontacteerd door de eenheid REC om de situatie van het bedrijf in deze periode van gezondheidscrisis op te volgen. Tijdens dit telefoongesprek gaf hij aan dat de vragen over de toekomst van de site actueel blijven, maar dat ze met het oog op de huidige crisis pas over enkele maanden weer aan de orde zullen komen.

Tussen 2018 en 2020 werd door BEW geen bedrijfssteun verleend aan Leonidas.